Program/financer: HORIZON-INFRA-2021-DEV-02

Trajanje: 1. 10. 2022-30. 9. 2024

Vodja na FKKT: dr. Matija Strlič