Program/financer: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01

Trajanje: 1. 10. 2022-30. 9. 2025

Vodja na FKKT: dr. Matija Strlič