Razvoj multiporoznega katalizatorja za pretvorbo CO2 v uporabne kemikalije

Program/financer: ESSR, MIZŠ
Trajanje: 1.4.2019 - 31.3.2022
Vodja na FKKT: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar