Ocena poškodovanosti materialov Rupnikove linije

Program: ŠIPK
Trajanje projekta: 1.3.2020 - 31.6.2020
Vodja projekta: izr.  prof. dr. Marjan Marinšek