Program: PKP Trajanje projekta: 1.2.2020 - 31.5.2020 Vodja projekta: doc. dr. Marina Klemenčič

Program: PKP
Trajanje projekta: 1.2.2020 - 31.6.2020
Vodja projekta: izr. prof. dr. Janez Cerkovnik