Razgradnja mikro-onesnažil, obogateni z ultrafinimi mehurčki ozona, in vpliv prisotnosti fotokatalizatorja TiO2 na hitrost razgradnje

Program: PKP
Trajanje projekta: 1.2.2020 - 30.6.2020
Vodja projekta: izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec