Zagovor dipomskega dela Matije Marinča

11/04/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidata Mariniča, Matije, 11. 04. 2023, ob 15:00 on-line.

Naslov teme je Vpliv ultrazvočnega soniciranja na zamreževanje TEMPO modificirane nanoceluloze in njenih mešanic.

Mentor diplomskega dela je izr. prof. dr. Aleš Ručigaj.

Člani komisije:

  • prof. dr. Urška Šebenik, Članica
  • izr. prof. dr. Aleš Ručigaj, Mentor