Zagovor diplomskega dela Eve Mušič

19/04/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Mušič, Eve, 19. 04. 2023, ob 08:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin s fenoksiocetno kislino.

Mentor diplomskega dela je doc. dr. Bojan Kozlevčar.

Člani komisije:

  • doc. dr. Andrej Pevec, Član
  • doc. dr. Bojan Kozlevčar, Mentor