Zagovor diplomskega dela Erika Črešnovarja

25/04/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidata Erika Črešnovarja 25. 04. 2023, ob 10:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Dvojedrne koordinacijske spojine bakra(II) z alkoholamini.

Mentorica diplomskega dela je izr. prof. dr.  Barbara Modec.

 

Člani komisije:

    - doc. dr.  Andrej Pevec, Član

    - izr. prof. dr.  Barbara Modec, Mentorica