Zagovor magistrskega dela Monike Vidmar

30/05/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidatke Monike Vidmar, 30. 05. 2023, ob 13:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Primerjava različnih vrednotenj zgradbe lignina kot opredelitve kinetičnih skupkov.

Mentor magistrskega dela je izr. prof. dr.  Blaž Likozar.

Somentorica magistrskega dela je prof. dr.  Irena Kralj Cigić.


Člani komisije:
    - prof. dr.  Franc Požgan, Predsednik
    - prof. dr.  Matija Strlič, Član
    - izr. prof. dr.  Blaž Likozar, Mentor
    - prof. dr.  Irena Kralj Cigić, Somentorica