Zagovor diplomskega dela Lane Jamnik

22/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Lane Jamnik, 22. 06. 2023, ob 10:30 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Sinteza (R)-4-(2-bromoetil)-1,5,5-trimetilciklopent-1-ena.

Mentor diplomskega dela je izr. prof. dr.  Uroš Grošelj.

Člani komisije:
    - prof. dr.  Franc Požgan, Član
    - izr. prof. dr.  Uroš Grošelj, Mentor