Zagovor diplomskega dela Manca Šincek

21/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Mance Šincek, 21. 06. 2023, ob 10:00 preko spletne konference.

Naslov teme je Kompleksi prehodnih kovin 4. periode z 2-amino-3-hidroksipiridinom..

Mentor diplomskega dela je doc. dr.  Saša Petriček.

Člani komisije:
    - doc. dr.  Marija Zupančič, Član
    - doc. dr.  Saša Petriček, Mentor