Zagovor diplomskega dela Urše Štefan

20/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Urše Štefan, 20. 06. 2023, ob 15:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Šestkvartetni G-kvadrupleksi kot nova oblika štirivijačne DNA.

Mentor diplomskega dela je prof. dr.  Janez Plavec.

Člani komisije:
    - doc. dr.  Aljaž Gaber, Član
    - prof. dr.  Janez Plavec, Mentor