Zagovor diplomskega dela Aleksandra Trajkovskega

26/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidata Aleksandra Trajkovskega, 26. 06. 2023, ob 12:30 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Sinteza in pretvorbe etil 3-amino-4-oxo-4H-kinolizin-1-karboksilata.

Mentor diplomskega dela je prof. dr. Jurij Svete.

Člani komisije:
    - izr. prof. dr. Uroš Grošelj, Član
    - prof. dr. Jurij Svete, Mentor