Zagovor magistrskega dela Anžeta Hubmana

27/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidata Anžeta Hubmana, 27. 06. 2023, ob 11:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Modeliranje adsorpcije vode v aluminofosfatu tipa LTA.

Mentor magistrskega dela je prof. dr. Tomaž Urbič.

Somentor magistrskega dela je izr. prof. Franci Merzel.


Člani komisije:
    - prof. dr. Franc Požgan, Predsednik
    - prof. dr. Jurij Reščič, Član
    - prof. dr. Tomaž Urbič, Mentor
    - izr. prof. Franci Merzel, Somentor