Zagovor diplomskega dela Patricie Sadar Jović

29/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Patricie Sadar Jović, 29. 06. 2023, ob 09:30 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Vpliv zaviralcev gorenja na termično stabilnost izbranih materialov.

Mentor diplomskega dela je doc. dr. Nataša Čelan Korošin.

Člani komisije:
    - prof. dr. Romana Cerc Korošec, Član
    - doc. dr. Nataša Čelan Korošin, Mentor