Zagovor diplomskega dela Ive Klofutar

29/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Ive Klofutar, 29. 06. 2023, ob 12:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Primerjava učinkovitosti katalizatorjev pri radiolizi amonijaka, metanola in ogljikovega dioksida .

Mentor diplomskega dela je izr. prof. dr.  Blaž Likozar.

Člani komisije:
    - prof. dr.  Urška Lavrenčič Štangar, članica
    - izr. prof. dr.  Blaž Likozar, Mentor