Zagovor diplomskega dela Lucije Kastelic

27/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Lucije Kastelic, 27. 06. 2023, ob 15:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Sinteze koordinacijskih spojin cinka(II) ali bakra(II) iz vodne raztopine amoniaka.

Mentorica diplomskega dela je izr. prof. dr. Barbara Modec.

Člani komisije:
    - doc. dr. Andrej Pevec, Član
    - izr. prof. dr. Barbara Modec, Mentorica