Zagovor magistrskega dela Ane Šiško

29/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidatke Ane Šiško, 29. 06. 2023, ob 11:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Stabilnost papirja v prisotnosti pigmenta verdigris.

Mentor magistrskega dela je prof. dr. Irena Kralj Cigić.

Somentor magistrskega dela je znan. sod. dr. Jasna Malešič.


Člani komisije:
    - prof. dr. Romana Cerc Korošec, Predsednik
    - izr. prof. dr. Drago Kočar, Član
    - prof. dr. Irena Kralj Cigić, Mentor
    - znan. sod. dr. Jasna Malešič, Somentor