Razpis Povezane skupnosti EUTOPIA in izzivi na področju podnebnih rešitev

Vabimo vas k sodelovanju na internem razpisu Povezane skupnosti EUTOPIA in izzivi na področju podnebnih rešitev v okviru RSF ukrepa »Razvoj vsebine inovativnih transnacionalnih učnih skupnosti na področju na izzivih temelječih raziskav ter inovacij znotraj partnerstva evropskih univerz EUTOPIA«

Namen internega razpisa je sofinanciranje delovnih skupin študentov in njihovih mentorjev na članicah UL, v okviru katerih bodo študenti izven okvira študijskega procesa izvedli različne kreativne in inovativne aktivnosti ter predstavili rešitve na področju podnebnih izzivov in rešitev na lokalni, regionalni in globalni ravni (priloge A-C).

Prijavljene delovne skupine morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. se izvaja z najmanj štirimi (4) študenti;

2. se izvaja z enim (1) pedagoškim mentorjem ali enim (1) strokovnim sodelavcem.

Upravičeni stroški:

- strošek dela za mentorja (urna postavka je 25,00 EUR/uro (bruto bruto));

- strošek za denarno spodbudo študentu (urna postavka je 11,30 EUR/uro (bruto bruto));

- materialni stroški (največ 500 EUR).

Aktivnosti študentske skupine se lahko izvajajo v obdobju od 1. 3. 2024 do 30. 9. 2024.

Kdor je zainteresiran, naj pošlje izpolnjen prijavni obrazec (Priloga A) do 23. 2. 2024 na simon.lavric(at)fkkt.uni-lj.si

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Projektno pisarno UL na e-naslov: rsf(at)uni-lj.si.

Obvezne priloge

 

POVABILO K PREDLOGU POVEZANE SKUPNOSTI ŠTUDENTOV IN AKADEMSKEGA OSEBJA UNIVERZ ZVEZE EUTOPIA 

Spoštovani kolegi,

V okviru zveze EUTOPIA vas vabimo, da predlagate novo povezano skupnost študentov in akademskega osebja univerz zveze EUTOPIA (ang. EUTOPIA Connected Community). Gre za možnost (so)financiranja nove povezane skupnost študentov in akademskega osebja univerz zveze EUTOPIA (ang. EUTOPIA Connected Community).

Univerza v Ljubljani (UL) lahko k skupnemu pozivu zveze EUTOPIA predlaga do tri skupnosti, predstavniki univerz zveze EUTOPIA pa bodo opravili končni izbor vseh predlogov. Pričakujemo lahko, da bo izbrana ena povezana skupnost UL. Izbrana skupnost bo prejela 10.000 evrov zagonskih sredstev za tri leta.

Vse zainteresirane prosimo, da izpolnite priložen obrazec (LETTER OF COMMITMENT) s predlogom za povezano skupnost v angleškem jeziku in kot prilogo pošljete tudi CV visokošolskega učitelja, kot predlagatelja in vodjo skupnosti.

Predlog pošljite najkasneje do četrtka, 12. 01. 2024, na elektronski naslov: uros.groselj(at)fkkt.uni-lj.si

Več informacij in način prijave najdete v priloženem povabilu.

Lep pozdrav

Priloge:

 

 

CY TECH INTERNATIONAL DAYS 2023
 

Spoštovani kolegi,

v okviru Zveze EUTOPIA smo prejeli pobudo s strani partnerske univerze Univerza CY Cergy iz Pariza, da bi se povezale fakultete s področja naravoslovja in tehnike. Namen je razprava o skupnih interesih in morebitni pripravi projektnih prijav (npr. Erasmus Mundus). Več informacij najdete v priponkah skupaj z vabilom za srečanje s kolegi na prihajajočih mednarodnih dnevih CY, ki bodo potekali 22., 23. in 24. novembra 2023 (CY Tech Cergy Campus) oziroma 6., 7. in 8. decembra 2023 (CY Tech Pau Campus).

Za vse informacije o dogodku in iniciativi se lahko obrnete na kontakt Michel Guimmault (michel.guilmault(at)cyu.fr) in cytech.international(at)cyu.fr.

Lep pozdrav

Eutopia Alliance Program
CY TECH INTERNATIONAL DAYS 2023
DEVELOPMENT- NEW NETWORK OF EU & NON-EU ENGINEERING SCHOOLS 2023

 

EUTOPIA-SIF 4th Call

Vse zainteresirane raziskovalke in raziskovalce vabimo k prijavi na razpis za podoktorske štipendije. Popolne vloge za prijavo bo mogoče oddati do 11. januarja 2024, natančno časovnico in več informacij pa najdete na https://eutopia-university.eu/english-version/opportunities/research/eutopia-sif-4th-call.