----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povezane skupnosti EUTOPIA za reševanje izzivov na področju raznolikosti in vključenosti (2024)

Namen internega razpisa UL je sofinanciranje delovnih skupin študentov in njihovih mentorjev na članicah UL v okviru katerih bodo študenti izven okvira študijskega procesa izvedli različne kreativne in inovativne aktivnosti ter predstavili izzive in rešitve na področju raznolikosti in vključenosti na lokalni, regionalni in globalni ravni.

Vsaka članica lahko prijavi le eno delovno skupino, zato bomo v primeru več prijav izvedli izbirni postopek. Vsled tega zainteresirane prosimo, da pošljite svoje prijave na naslov helena.prosen(at)fkkt.uni-lj.si do vključno 25. 04. 2024.

Prijavni obrazec 2024 ukrep S.E.1.2_raznolikost in vključenost
Poročilo_2024_ukrep S.E.1.2_raznolikost in vključenost
RSF ukrep S.E.1.2_razpis_Povezane skupnosti raznolikost in vključenost

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spletna delavnica – Transformativno trajnostno učenje

Udeleženci boste na delavnici lahko izmenjali izkušnje in soustvarjali inovativne kurikularne, pedagoške in didaktične pristope k transformativnemu učenju v okviru izobraževanja za trajnostni razvoj (ESD). Delavnica bo potekala v četrtek, 14. marca 2024, od 10. do 12. ure prek spleta. V več informacij najdete na https://www.gu.se/en/event/transformative-sustainability-learning-workshop-within-eutopia-alliance-0 (v angleškem jeziku).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za prijavo na razpis za usposabljanje EUTOPIA_HEALTH program usposabljanja za prijavo EU projektov

Univerza v Ljubljani, članica konzorcija EUTOPIA_HEALTH, vas vabi k prijavi na razpis za 3-letni program usposabljanja o prijavi EU projektov z uporabo i-ISO podpornega sistema. Program usposabljanja bo vodil projektni partner VUB - Vrije Universiteit Brussel, v sodelovanju z drugimi EUTOPIA_HEALTH partnerskimi univerzami.

Program usposabljanja je sestavljen iz delavnic v živo in stalne podpore Vrije Universiteit Brussel. Program in prva delavnica se začneta 27. in 28. marca 2024.

Programa usposabljanja se bo udeležilo 5 izbranih kandidatov. Prijave so odprte za profesorje in podoktorske raziskovalce (najmanj 3 leta po koncu doktorskega študija), ki:

  • izvajajo raziskave na področju zdravja (npr. biomedicinska področja, medicinska kemija, javno zdravje, duševno zdravje, ekonomika zdravja, zdravje okolja);
  • imajo pogodbo o zaposlitvi na Univerzi v Ljubljani (Slovenija);
  • zelo dobro obvladajo pisno in govorjeno akademsko angleščino;
  • so zavezani k prijavi večjega projektnega predloga za sodelovanje v programu Obzorje Evropa.

Izbirni postopek bo temeljil na kakovosti in inovativnosti kandidatove predloge ideje. Kandidati bodo po elektronski pošti obveščeni o končnih rezultatih izbirnega postopka.

Prosimo, pošljite svoj življenjepis, kratek opis vaše ideje in motivacije (v angleškem jeziku) do 8. marca 2024, preko prijavnice: https://forms.office.com/e/vdd9Yq44Y7

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na Simono Rataj: simona.rataj(at)uni-lj.si (Univerza v Ljubljani) in/ali Philippe Westbroek: philippe.westbroek(at)vub.be (VUB EU Support Team).

Podrobnejše informacije o pogojih razpisa in udeležbi v programu najdete v priponki (v angleščini).

O projektu EUTOPIA_HEALTH:

EUTOPIA_HEALTH je 5-letni projekt v okviru programa EU WIDERA (Extending Participation and Spreading Excellence), katerega cilj je olajšati institucionalno preobrazbo ter voditi akademsko odličnost in inovacije na področjih, povezanih z zdravjem.

EUTOPIAHealth_application_documents_Ljubljana-final
EUTOPIAHealth_EU projects training - infor about the call
EUTOPIAHealth_EU projects training - motivational letter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis Povezane skupnosti EUTOPIA in izzivi na področju podnebnih rešitev

Vabimo vas k sodelovanju na internem razpisu Povezane skupnosti EUTOPIA in izzivi na področju podnebnih rešitev v okviru RSF ukrepa »Razvoj vsebine inovativnih transnacionalnih učnih skupnosti na področju na izzivih temelječih raziskav ter inovacij znotraj partnerstva evropskih univerz EUTOPIA«

Namen internega razpisa je sofinanciranje delovnih skupin študentov in njihovih mentorjev na članicah UL, v okviru katerih bodo študenti izven okvira študijskega procesa izvedli različne kreativne in inovativne aktivnosti ter predstavili rešitve na področju podnebnih izzivov in rešitev na lokalni, regionalni in globalni ravni (priloge A-C).

Prijavljene delovne skupine morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. se izvaja z najmanj štirimi (4) študenti;

2. se izvaja z enim (1) pedagoškim mentorjem ali enim (1) strokovnim sodelavcem.

Upravičeni stroški:

- strošek dela za mentorja (urna postavka je 25,00 EUR/uro (bruto bruto));

- strošek za denarno spodbudo študentu (urna postavka je 11,30 EUR/uro (bruto bruto));

- materialni stroški (največ 500 EUR).

Aktivnosti študentske skupine se lahko izvajajo v obdobju od 1. 3. 2024 do 30. 9. 2024.

Kdor je zainteresiran, naj pošlje izpolnjen prijavni obrazec (Priloga A) do 23. 2. 2024 na simon.lavric(at)fkkt.uni-lj.si

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Projektno pisarno UL na e-naslov: rsf(at)uni-lj.si.

Obvezne priloge

 

POVABILO K PREDLOGU POVEZANE SKUPNOSTI ŠTUDENTOV IN AKADEMSKEGA OSEBJA UNIVERZ ZVEZE EUTOPIA 

Spoštovani kolegi,

V okviru zveze EUTOPIA vas vabimo, da predlagate novo povezano skupnost študentov in akademskega osebja univerz zveze EUTOPIA (ang. EUTOPIA Connected Community). Gre za možnost (so)financiranja nove povezane skupnost študentov in akademskega osebja univerz zveze EUTOPIA (ang. EUTOPIA Connected Community).

Univerza v Ljubljani (UL) lahko k skupnemu pozivu zveze EUTOPIA predlaga do tri skupnosti, predstavniki univerz zveze EUTOPIA pa bodo opravili končni izbor vseh predlogov. Pričakujemo lahko, da bo izbrana ena povezana skupnost UL. Izbrana skupnost bo prejela 10.000 evrov zagonskih sredstev za tri leta.

Vse zainteresirane prosimo, da izpolnite priložen obrazec (LETTER OF COMMITMENT) s predlogom za povezano skupnost v angleškem jeziku in kot prilogo pošljete tudi CV visokošolskega učitelja, kot predlagatelja in vodjo skupnosti.

Predlog pošljite najkasneje do četrtka, 12. 01. 2024, na elektronski naslov: uros.groselj(at)fkkt.uni-lj.si

Več informacij in način prijave najdete v priloženem povabilu.

Lep pozdrav

Priloge:

 

 

CY TECH INTERNATIONAL DAYS 2023
 

Spoštovani kolegi,

v okviru Zveze EUTOPIA smo prejeli pobudo s strani partnerske univerze Univerza CY Cergy iz Pariza, da bi se povezale fakultete s področja naravoslovja in tehnike. Namen je razprava o skupnih interesih in morebitni pripravi projektnih prijav (npr. Erasmus Mundus). Več informacij najdete v priponkah skupaj z vabilom za srečanje s kolegi na prihajajočih mednarodnih dnevih CY, ki bodo potekali 22., 23. in 24. novembra 2023 (CY Tech Cergy Campus) oziroma 6., 7. in 8. decembra 2023 (CY Tech Pau Campus).

Za vse informacije o dogodku in iniciativi se lahko obrnete na kontakt Michel Guimmault (michel.guilmault(at)cyu.fr) in cytech.international(at)cyu.fr.

Lep pozdrav

Eutopia Alliance Program
CY TECH INTERNATIONAL DAYS 2023
DEVELOPMENT- NEW NETWORK OF EU & NON-EU ENGINEERING SCHOOLS 2023

 

EUTOPIA-SIF 4th Call

Vse zainteresirane raziskovalke in raziskovalce vabimo k prijavi na razpis za podoktorske štipendije. Popolne vloge za prijavo bo mogoče oddati do 11. januarja 2024, natančno časovnico in več informacij pa najdete na https://eutopia-university.eu/english-version/opportunities/research/eutopia-sif-4th-call.