prof. dr. Bešter Rogač Marija

Oddelek/Katedra: Katedra za fizikalno kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K3.027
Uradne ure: po dogovoru
Telefon: +386 1 479 8537
E-naslov: marija.bester(at)fkkt.uni-lj.si
Bibliografija: COBISS

Biografija

Izobrazba in izpopolnjevanja

 • Gostujoča profesorica(Giner de los Rios Program, University of Alcala, Španija februar 2016
 • Podoktorsko izpopolnjevanje (12 mesecev, 1994/95, štipendija Humboldtovega sklada), nstitute  of  Physical and Theoretical Chemistry, University of Regensburg, Germany, prof. Josef Barthel,
 • Doktorat, Univerza v Ljubljani, 1988
 • Magisterij, Univerza v Ljubljani, 1983
 • Diploma, Univerza v Ljubljani, 1981

Pedagoško delo

 • Redna profesorica za področje fizikalne kemije, Univerza v Ljubljani, 2008
 • Izredna profesorica za področje fizikalne kemije, Univerza v Ljubljani, 2002
 • Docentka za področje fizikalne kemije, Univerza v Ljubljani 1993
 • Asistentka za področje fizikalne kemije, Univerza v Ljubljani 1983

Znanstveno delo
Samo-urejajoči koloidni sistemi

 • Korelacije med strukturo in termodinamskimi lastnostmi
 • Specifični ionski efekti in micelizacija
 • Interakcije med zdravilnimi učinkovinami in surfaktanti
 • Površinsko aktivne ionske tekočine

Raztopine elektrolitov in neelektrolitov

 • Vodne in nevodne raztopine
 • Termodinamske in transportne lastnosti raztopin
 • Asociacija in solvatacija ionov
 • Ionske tekočine

Izbrane novejše publikacije (več COBISS)

 • ČOBANOV, Isidora, ŠARAC, Bojan, MEDOŠ, Žiga, TOT, Aleksandar, VRANEŠ, Milan, GADŽURIĆ, Slobodan, BEŠTER-ROGAČ, Marija. Cation isomerism effect on micellization of pyridinium based surface-active ionic liquids. J. Mol. Liq., 2021, 337, 1-9, DOI: 10.1016/j.molliq.2021.116353
 • APELBLAT, Alexander, VRANEŠ, Milan, GADŽURIĆ, Slobodan, BEŠTER-ROGAČ, Marija. Conductivity study with caffeinate anion - caffeic acid and its sodium and potassium salts. J. Mol. Liq.. 2020, 300, 112219, DOI: 10.1016/j.molliq.2019.112219.
 • MEDOŠ, Žiga, FRIESEN, Sergej, BUCHNER, Richard, BEŠTER-ROGAČ, Marija. Interplay between aggregation number, micelle charge and hydration of catanionic surfactants. PCCP. 2020, 22, 9998-10009, DOI: 10.1039/D0CP00877J.
 • MEDOŠ, Žiga, BEŠTER-ROGAČ, Marija. Two-step micellization model : the case of long-chain carboxylates in water. Langmuir. 2017, 33, 7722-7731, DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b01700.
 • BEŠTER-ROGAČ, Marija, FEDOTOVA, Marina V., KRUČININ, Sergej, KLÄHN, Marco. Mobility and association of ions in aqueous solutions : the case of imidazolium based ionic liquids. PCCP2016, 18, 28594-28605, DOI: 10.1039/C6CP05010G.

Researcher ID S-3406-2018
ORCID 0000-0003-4284-5987
SCOPUS 6603389421

Mednarodno sodelovanje

 • Bilateralni project GAČR-ARRS N1-0186, vodja v Sloveniji
 • COST CA18202, članica MC, 2019-2023
 • COST CA16109, članica MC, 2017-2021
 • COST CM1206, članica MC, 2013-2017
 • COST CM1101, članica MC MC, 2012-2016
 • COST D43, članica MC, 2006-2011

Vodja bilateralnih projektov BI-FR/09-10-PROTEUS-012;

 • Rusija-Slovenija (2014-2015; 2016-2018);
 • Srbija-Slovenija (2016-2017);
 • Nemčija-Slovenija (2017-2019) 

ZDA-Slovenija )2018-2021)

 • Neformalno sodelovanje (Ben Gurion University of the Negev, Israel; University of Split,
  Croatia; University of Alcala, Spain; Vienna University of Technology, Austria)

Mentorsko delo

 • Mentorstva pri doktoratih (Tine Martin Perger, 2008;  Nina Hauptman, 
  2010; Bojan Šarac, 2012;Ana Kroflič, 2013;  Jure Gujt, 2015; Žiga Medoš, 2019; isidora Čobanov, 2021)
 • Mentorstva pri več kot 80 diplomskih  in magistrskih delih
 • Mentorstvo  pri doktorski disertaciji, nagrajeni z  nagrado Maksa Samca ( Isidora Čobanov Marinković, 2021).   
 • Mentorstvo pri delu za študentsko   Prešernovo nagrado (2000, Matija Tomšič)
 • Mentorstva pri Krkinih nagradah (doktorat 2015, Jure Gujt, diplomski deli  2003 Lucija Rus, 2004 Tanja Župec)

Strokovno delo

 • Članica Komisija za etična vprašanja Univerze v Ljubljani, 2022-2025
 • Članica Znanstvenoraziskovalnega sveta za naravoslovno matematične vede pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 2021-2026
 • Članica  “Working Party on Ethics in Chemistry of the European Chemical Society”, 2021-2025
 • Članica  Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 2020-2023
 • Članica usmerjevalnega odbora konference IUPAC o kemiji raztopin, 2019-2025.
 • Članica Komisije za priznavanje tujih izobrazbenih kvalifikacij Fakultete za kemijo in  kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani,, 2018-2021.
 • Predsedujoča 32. i konferenci » European Colloid & Interface Society«  (ECIS) Ljubljana, 2018
 • Predsednica Komisije za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 2014-2017
 • Prodekanja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 2009-2013
 • Članica komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani, 2007 – 2009
 • Članica komisije za nagrade in priznanje Fakultete za kemijo in  kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, 2005-2007
 • Organizacija 29. IUPAC konference o kemiji raztopin Portorož, Slovenija 2005 (vodenje sekretariata)
 • Članica Slovenskega kemijskega društva
 • Članica European Colloid & Interface Society

Uredniško delo

 • Urednica pri Journal of Molecular Liquids, 2021-
 • Urednica zbornika “Študij kemije na Univerzi v Ljubljani: 1919-2019”, ISBN  978-961-7078-07-7, Ljubljana, 2019
 • Področna urednica za fizikalno kemijo pri Acta Chimica Slovenica 2004 – 2017
 • Članica uredniškega odbora Journal of Molecular Liquids 2008 – 2021
 • Gostujoča urednica Journal of Molecular Liquids 2007, vol. 131-132;  Pure and Applied Chemistry 2006, vol. 78/ 8

Nagrade in priznanja

 • Kongresna ambasadorka Republike Slovenija za leto 2019
 • Redna članica Evropske akademije znanosti in umetnosti, 2018-
 • »Giner de los Rios« program at University Alcala, Spain, 2016
 • Priznanje Maksa Samca za popularizacijo študijev na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, 2013.
 • Humboldtova štipendija, Nemčija, 1994.
 • Študentska Krkina nagrada, 1978