Obvestila referata

Vpisi v višje letnike za št. leto 2023/2024
06/07/2023

Obveščamo vas, da se bodo vpisi v višje letnike, dodatno leto in ponavljanje letnika za študijsko leto 2023/2024 pričeli s torkom, 25. 7. 2023. Tudi letos bo celoten vpis potekal elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Vpisni list lahko izpolnite od 25. 7. 2023 dalje, oz. dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

Ko boste vpisni list v sistemu Studis oddali, ga ne bo več potrebno natisniti in podpisati (ne ročno, ne digitalno). Vpisni list bomo pregledali in potrdili v Študentskem referatu. O potrditvi vpisnega lista boste obveščeni na elektronski naslov vaše UL digitalne identitete. S tem bo vpisni postopek zaključen. Po potrditvi vpisa s strani Študentskega referata si boste lahko v študijskem informacijskem sistemu Studis SAMI natisnili potrdilo o vpisu. Glejte navodila na https://fkkt.uni-lj.si/studij-in-studentje/vpis-v-visji-letnik.

Vse dodatne koristne informacije glede izpolnjevanja pogojev, vpisov po merilih za prehode, vzporednega vpisa, prošenj, izjemnih vpisov, izbirnih predmetov itd. so objavljene na spletni strani https://fkkt.uni-lj.si/studij-in-studentje/vpis-v-visji-letnik.

Vsi tisti, ki ne boste izpolnili pogojev za vpis v višje leto ali ponavljanje letnika in boste v št. letu 2023/2024 pavzirali, lahko prav tako od 1. oktobra naprej izpolnite vpisni list za pavziranje. S tem si boste v Studisu omogočili prijavo na izpite.

Tistim, ki še niste opravili vseh študijskih obveznosti, želimo uspešno opravljanje izpitov, vse ostale, ki že izpolnjujete vpisne pogoje pa pozivamo, da se vpišete v novo študijsko leto čim prej!

Ekipa Študentskega referata