Zagovor magistrskega dela Anje Volk

10/05/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidatke Anje Volk 10. 05. 2023, ob 12:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Rastlinska čistilna naprava kot vir vode in rastlinskih hranil v kmetijstvu.

Mentorica magistrskega dela je prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn.

Somentorica magistrskega dela je doc. dr. Darja Istenič.

Člani komisije:

  • prof. dr. Urška Šebenik, Predsednica
  • izr. prof. dr. Gabriela Kalčikova, Članica
  • prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, Mentorica
  • doc. dr. Darja Istenič, Somentorica