Zagovor diplomskega dela Zale Perko

11/05/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Zale Perko 11. 05. 2023, ob 09:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Protimikrobno delovanje in iskanje proteinskih tarč izbranih derivatov hidroksinaftojske kisline.

Mentor diplomskega dela je prof. dr. Marko Novinec.


Člani komisije:
    - prof. dr.  Marko Dolinar, Član
    - prof. dr.  Marko Novinec, Mentor