Zagovor magistrskega dela Mihe Okorna

12/05/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidata Mihe Okorna, 12. 05. 2023, ob 12:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Priprava in karakterizacija tankih plasti na osnovi ZnO z metodo vrtenja podlage.

Mentor magistrskega dela je prof. dr.  Marjan Marinšek.

Somentorica magistrskega dela je viš. znan. sod. dr.  Danjela Kuščer Hrovatin.


Člani komisije:
    - prof. dr.  Igor Plazl, Predsednik
    - doc. dr.  Tina Skalar, Članica
    - prof. dr.  Marjan Marinšek, Mentor
    - viš. znan. sod. dr.  Danjela Kuščer Hrovatin, Somentorica