Zagovor diplomskega dela Katje Smrekar

19/05/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Katje Smrekar, 19. 05. 2023, ob 10:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Analizna uporaba laboratorija v brizgi.

Mentorica diplomskega dela je doc. dr.  Nataša Gros.

Člani komisije:
    - izr. prof. dr.  Drago Kočar, Član
    - doc. dr.  Nataša Gros, Mentorica