Zagovor magistrskega dela Zale Ivančič

25/05/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidatke Zale Ivančič, 25. 05. 2023, ob 14:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Razvoj in optimizacija različnih postopkov ekstrakcij bioaktivnih spojin iz listov japonskega dresnika (Fallopia japonica Houtt.).

Mentorica magistrskega dela je znan. sod. dr.  Vesna Glavnik.

Somentorica magistrskega dela je prof. dr.  Helena Prosen.


Člani komisije:
    - prof. dr.  Miha Lukšič, Predsednik
    - izr. prof. dr.  Drago Kočar, Član
    - znan. sod. dr.  Vesna Glavnik, Mentorica
    - prof. dr.  Helena Prosen, Somentorica