Zagovor magistrskega dela Eve Terbovšek

31/05/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidatke Eve Terbovšek, 31. 05. 2023, ob 09:00 preko spletne konference.

Naslov teme je Priprava SrTiO3 keramičnih kompozitov z nizkotemperaturnim postopkom zgoščevanja.

Mentor magistrskega dela je doc. dr.  Matjaž Spreitzer.

Somentor magistrskega dela je prof. dr.  Matjaž Krajnc.


Člani komisije:
    - prof. dr.  Igor Plazl, Predsednik
    - prof. dr.  Marjan Marinšek, Član
    - doc. dr.  Matjaž Spreitzer, Mentor
    - prof. dr.  Matjaž Krajnc, Somentor