asist. Žagar Tomaž

Oddelek/Katedra: Katedra za biokemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K2.027
Telefon: +386 1 479 8553
E-naslov: Tomaz.Zagar(at)fkkt.uni-lj.si