Proteoliza in njena regulacija

P1-0140

Trajanje: od 1.1.2015 do 31.12.2021

Vodja: prof. ddr. Turk Boris
Vodja na FKKT: izr. prof. dr. Pavšič Miha