Strukturna biologija

P1-0048

Trajanje: od 1.1.2018 do 31.12.2023
Vodja: prof. dr. Dušan Turk

Vodja na FKKT: prof. dr. Dolinar Marko