Toksini in biomembrane

P1-0207

Trajanje: od 1.1.2020 do 31.12.2025
Vodja: prof. dr. Igor Križaj

Vodja na FKKT: doc. dr. Gunčar Gregor