H2020 Papillons - Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and Long-term Sustainability.

true

Šifra projekta: H2020 Papillons
Vodja projekta: izr. prof. dr. Gabriela Kalčikova

Več: https://www.papillons-h2020.eu/

Vsako leto se v Evropi porabi od 3 do 4 milijone ton kmetijske plastike, ki ustvari 1 milijon ton odpadkov. Več kot ena tretjina se uporabi v obliki zaščitenih plastičnih folij za gojenje, vključno s sistemi rastlinjakov, tuneli, pokrovi in ​​folijami za mulčenje. Te različne aplikacije lahko povečajo pridelek, na primer z zatiranjem škodljivcev ali zaščito rastlin pred težkimi razmerami. Na drugi strani pa lahko pride do razpada te plastike na manjše dele (t.i. mikroplastika), ki onesnažujejo okolje. Glavni cilj tega projekta je pridobiti novo znanje o virih, obnašanju ter dolgoročnih ekoloških in socialno-ekonomskih vplivih mikroplastike na tla in kopenske organizme. Eden od pomembnih ciljev projekta je zagotoviti znanstveno podlago za razvoj zakonodaje, kmetijstva in industrije, kar bo pripomoglo k trajnostni uporabi plastike v kmetijstvu.