Raziskovanje usode mikroplastike v okolju in njenih učinkov na mikroorganizme s pomočjo strukturnega in kemijskega slikanja

 

 

Šifra projekta: J1-4415
Vodja projekta: izr. prof. dr. Gabriela Kalčikova
Trajanje projekta: 1. 5. 2023 do 30. 4. 2026

Povzetek:

Mikroplastika (MP) je onesnaževalo, ki je zaradi svoje vseprisotnosti v okolju, obstojnosti in škodljivih učinkov na organizme, vse bolj zaskrbljujoče. Kljub intenzivnim raziskovalnim prizadevanjem v zadnjem desetletju, je poznavanje usode MP v okolju in vplivov okoljsko relevantne MP na organizme še vedno zelo omejeno. To je predvsem posledica pomanjkanja razpoložljivih tehnologij, ki bi omogočale strukturno in kemijsko analizo bioloških vzorcev. Zato je naloga tega projekta raziskati potencialno uporabo novega pristopa za spremljanje sprememb v strukturi in kemijski sestavi med staranjem MP ter neposredno zaznavanje okoljsko relevantne MP v bioloških tkivih z uporabo laserske spektroskopije (elementarno in kemijsko slikanje) in rentgenske računalniške tomografije (strukturna vizualizacija). Učinkovitost predlaganih inovativnih tehnik bo testirana in vivo z uporabo rib kot modelnega organizma, da bi raziskali specifične interakcije med mikroplastiko in tkivi ter možne škodljive posledice. Tak multidisciplinarni projekt je edinstven in bo pripeljal do znanstvenega preboja, ki doslej tehnološko ni bil mogoč. Ta projekt bo podprl napredek novih raziskovalnih idej in sprožil pomemben premik v znanstveni skupnosti za raziskovanje mikroplastike kot eno izmed prioritetnih onesnaževal.

Več o projektu: PLASTsensing