Vpliv mikroplastike na rastlinsko čistilno napravo

Šifra projekta: J2-2491 (C)
Vodja projekta: izr. prof. dr. Gabriela Kalčikova
Financiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Obdobje financiranja: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Člani projektne skupine

Spletna stran projekta PLASTI-C-WETLAND

Uvod

V zadnjem desetletju je onesnaženje z mikroplastiko postalo en od glavnih okoljskih problemov. Mikroplastika so majhni plastični delci, ki so, poleg fragmentacije večjih plastičnih kosov, proizvedeni v tem velikostnem razredu v obliki pelet ali kot abrazivna sredstva. Obstaja veliko možnosti kako pride mikroplastika v okolje, odpadne vode so pa eden od najpomembnejših virov. Zato so v zadnjem času raziskovalci intenzivno preučevali možnosti odstranjevanje mikroplastike iz odpadnih vod s pomočjo konvencionalnih čistilnih naprav. Po drugi strani pa ni nobenih podatkov o usodi, obnašanju in odstranjevanju mikroplastike v rastlinskih čistilnih napravah, ki se pogosto uporabljajo tudi za čiščenje gospodinjskih odpadnih voda.

Faze projekta

V okviru tega projekta bomo najprej ocenili učinkovitost in tehnološke parametre, ki vplivajo na zadrževanje mikroplastike v rastlinski čistilni napravi.
Takšni rezultati bodo pomagali razumeti vlogo rastlinskih čistilnih naprav pri
odstranjevanju mikroplastike ter kako vplivajo vodne rastline na zadrževanju mikroplastike v naravnem okolju. Nadalje bomo raziskali vpliv mikroplastike na rastline in rizosfero med čiščenjem odpadnih voda. Ocenili bomo tudi, ali se lahko mikroplastika zadrži s koreninami rastlin ali se bolj pasivno kopičijo v sedimentih. Ti rezultati bodo pomembno izboljšali trenutno znanje o interakcijah mikroplastike, vodnih rastlin in rizosfere. Na koncu bomo ocenili adsorpcijo kovin iz odpadne vode na površino mikroplastike in posledično izluževanje kovin v naravno okolje. Ta informacija je zelo pomembna pri
razumevanju interakcij mikroplastike z drugimi onesnaževali v okolju in za ovrednotenje vplivov mikroplastike kot vektorja onesnaževal. V okviru predlaganega projekta bomo pridobil informacije, ki trenutno predstavljajo kritičen manjko informacij v vseh raziskavah o mikroplastiki.

Rezultati

Vsi rezultati projekta bodo dostopni po objavi v znanstvenih člankih.